Patiënt tevredenheidsonderzoek

Patiënttevredenheidsonderzoek

Minimaal eens in de drie jaar houden wij een patiënttevredenheidsonderzoek onder de bezoekers van onze praktijk. Het laatste onderzoek dateert van 2019.

Uitkomsten patiënttevredenheidsonderzoek 2019

Het cijfer 8,3 duidt op een hoge gemiddelde tevredenheid bij onze patiënten.

 1. Van de ondervraagden vindt 74 procent dat de praktijk bij spoedgevallen makkelijk te bereiken is. Men is bekend met het nummer voor spoedgevallen.
 2. Slechts 44 procent zegt dat ze binnen twee minuten iemand aan de telefoon krijgen wanneer ze de praktijk bellen.
 3. 98 procent geeft aan goed geholpen te zijn aan de telefoon en ervaart de medewerkers van de praktijk als behulpzaam.
 4. Ongeveer 70 procent geeft aan dat ze bij spoedeisende zorgklachten meteen de juiste hulp aangeboden krijgen. Een enkeling gaf aan dat voor letsel vaak naar het ziekenhuis wordt verwezen.
 5. Circa 76 procent heeft geen problemen bij het uitvragen van een klacht door de assistente. 18 procent vindt dat wel storend.
 6. Ruim 90 procent is tevreden over de aangeboden spreekuurtijden. Een enkeling geeft aan behoefte te hebben aan een afspraak in de ochtend op locatie De Cocksdorp. 92 procent geeft aan op een voor hun geschikt tijdstip terecht te kunnen op het spreekuur. Ruim 95 procent geeft aan op een redelijke termijn een afspraak met de eigen huisarts te kunnen krijgen.
 7. Slechts 50 procent geeft aan dat het eenvoudig is om de eigen huisarts telefonisch om advies te vragen. Een enkeling wil het telefonisch spreekuur terug hebben.
 8. Iets meer dan 75 procent geeft aan langer dan tien minuten te moeten wachten door uitloop van het spreekuur.
 9. Ongeveer 70 procent geeft aan gebruik te maken van de herhaal-receptentenlijn van de apotheek via internet of telefoon. 30 procent maakt hier geen gebruik van. Van deze laatste groep had ruim 20 procent hier ook geen behoefte aan.
 10. Ruim 95 procent vindt de wachtkamer voldoende licht en helder, een enkeling geeft aan dat de wachtkamer wel een opknapbeurt kan gebruiken. Suggesties die worden genoemd: een leesmap, een achtergrond muziekje en een TV scherm met informatie.
 11. Circa 30 procent geeft aan in de wachtkamer te kunnen horen of zien wat er in de spreek- of onderzoekskamer gebeurt of besproken wordt bij de balie.
 12. Bijna 45 procent geeft aan voldoende mogelijkheid te hebben om hun eigen patiënten gegevens in te zien.
 13. Slechts 16 procent is bekend met de manieren waarop een klacht ingediend kan worden over de praktijk of een praktijkmedewerker.
 14. Minder dan 40 procent van de ondervraagden kent de website van de praktijk. Een enkeling mist de mogelijkheid van online afspraken maken.

 

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn de volgende maatregelen genomen.

 1. Het streven naar een continue bezetting van de telefoon door een assistente staat bij ons hoog in het vaandel en dat proberen we in de toekomst zo optimaal mogelijk te houden.
 2. We zijn deels overgegaan op een dubbele bezettingsgraad van assistentes, zodat er makkelijker en sneller contact met de praktijkassistente te krijgen is.
 3. Er is een spreekuurochtend in De Cocksdorp beschikbaar gekomen op dinsdag, naast de al bestaande middagen in de week.
 4. Het telefonisch spreekuur is afgeschaft omdat veel vragen bij de verkeerde huisarts terecht kwamen. Daarvoor in de plaats maken we nu gebruik van een terugbel-optie. Patiënten kunnen aangeven door welke huisarts ze teruggebeld willen worden. Dit wordt dan door de assistente ingepland.
 5. De consulttijden zijn iets uitgebreid, waardoor de wachttijd is afgenomen. Diverse klachten kunnen hierdoor vaak direct afgehandeld worden.
 6. Na het beëindigen van de eigen apotheek in 2017 wordt gebruik gemaakt van de herhaalreceptenlijn van de Texelse Apotheek. Er is een medicijnrobot in
 7. De Cocksdorp geïnstalleerd, als service voor de omwonenden.
 8. De wachtkamer in De Cocksdorp is opgeknapt. De gehorigheid bij de balie blijft een punt van aandacht, waar we alert op zijn. Dit wordt deels veroorzaakt door de gedateerde bouw. Bij eventuele nieuwbouwplannen zal hier rekening mee gehouden worden.
 9. Eind 2020 wordt gestart met het project OPEN. Hiermee krijgt de patiënt de mogelijkheid tot online inzage in het eigen patiëntendossier na het maken van een eigen account via de praktijk website.
 10. De klachtenprocedure staat vermeld op de praktijkwebsite. In de wachtkamer kunnen klachten, ideeën of suggesties in de daarvoor bestemde bus worden gedaan.
 11. De praktijkwebsite is in 2020 volledig vernieuwd. Deze biedt nu ook de mogelijkheid van het maken van een online afspraak en een email consult.
 12. Verder is recent de praktijkfolder met patiënten-informatie beschikbaar en via de website te downloaden. Op verzoek kan de folder worden uitgereikt door een praktijkmedewerker.