Inschrijven

Inschrijven nieuwe patiënt

De praktijk is open voor nieuwe patiënten. Indien u wenst, is een kennismaking mogelijk. U kunt hiervoor een afspraak maken via de assistente. Zo’n kennismaking stellen wij op prijs.

Dit geldt niet voor patiënten die al een huisarts op Texel hebben. In dat geval dient u telefonisch contact op te nemen met de assistente. Zij informeert u over de gang van zaken als u van huisarts wilt veranderen.

Goed om te weten!
Belangrijk is, dat u uw ziektekostenverzekering inlicht dat u van huisarts bent veranderd. Tevens verstrekt de assistente u een formulier waarop u nauwkeurig uw persoonlijke gegevens kunt invullen. Zodoende kan een goede administratie gevoerd worden. Mochten er veranderingen optreden (verhuizing, veranderingen van verzekering, geboorte etc) dan is het praktisch dat u dit doorgeeft aan onze assistente. Zij kan dan tijdig deze veranderingen administreren.

Uw medische gegevens
Vóór inschrijving is het belangrijk dat uw medische gegevens meekomen. Zij worden opnieuw geadministreerd en opgeslagen nadat zij nauwkeurig zijn doorgenomen. Ook is het belangrijk dat u zich uitschrijft bij uw oude huisarts. Daarna is inschrijving in de praktijk mogelijk.

Inschrijfformulier nieuwe patiënt

Via dit online inschrijfformulier kunt  u zich als nieuwe patiënt bij de huisartsenpraktijk inschrijven. Voor een goede inschrijving dient u alle velden in te vullen. Na inschrijving bij onze praktijk dient u zich uit te schrijven bij uw oude huisartspraktijk. Hierna kunnen uw medische gegevens digitaal verstuurd worden. Graag zien wij u op de praktijk om uw inschrijving compleet te maken, we verzoeken u dan een identificatiebewijs (paspoort, ID of rijbewijs) mee te brengen.

 

Inschrijfformulier voor Huisartsenpraktijk Haasdijk Den Breejen

Persoonsgegevens

Legitimatie en verzekering

Let op: Bij het eerste bezoek aan de praktijk dient u uw legitimatie en zorgverzekeringspas te tonen.

Inschrijven bij huisarts


Vorige huisarts
Delen medische gegevens

Toelichting: Indien u tijdens de avond, nacht of het weekend op de huisartsenpost behandeld wordt is het belangrijk dat de zorgverlener inzage heeft in een samenvatting van uw medisch dossier bij de huisarts. Denkt u bijvoorbeeld aan actueel medicatiegebruik en allergieën. Door inzage te geven krijgt u altijd de juiste zorg. Bekijk hier de video voor meer uitleg.
Contactpersoon bij noodgevallen

Apotheek – Indien u zich inschrijft bij een apotheekhoudende huisartsenpraktijk hoeft u hier niets in te vullen

Vul, indien u bent verhuisd, in bij welke apotheek u uw medicijnen voortaan wilt ophalen. Wilt u uw huidige apotheek aanhouden, vul dan de gegevens van uw huidige apotheek in.

Medicatieoverzicht

Breng na inschrijven zo spoedig mogelijk een medicatieoverzicht van de apotheek naar uw nieuwe huisartsenpraktijk. Vraag zelf om dit medicatieoverzicht bij uw vorige apotheek.

Overige medische gegevens

Vergeet u niet om overige medische gegevens met uw huisarts te bespreken, denk aan donorcodicil, griepprik, euthanasieverklaring, reanimatieverklaring of overgevoeligheid/allergisch voor bepaalde medicijnen.